Empowering Migrants for Employment EME

workinglife-tutor

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Työelämäohjaajakoulutus maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita vertaisohjauksesta

#koulutus #vertaisryhmä #voimaannuttaminen #osaamisenkehittäminen

Pähkinänkuoressa

Työelämäohjaajakoulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujalle taitoa ja tietoa toimia työtä hakeville maahanmuuttajille suunnatun työelämäpainotteisen vertaisryhmän vetäjänä/ohjaajana. Koulutus sisältää luentoja ja työpajoja (25 h), joissa käsitellään työelämään liittyviä aiheita, vertaisohjausta sekä tietoa koulutusvaihtoehdoista ja muista työelämään johtavista poluista. Koulutuksen pääaiheet
 • vertaisohjaus
 • kulttuurienvälinen viestintä
 • työntekijöiden oikeudet ja vastuut
 • työkulttuuri
 • työnhaku
 • ammattiliitot ja jäsenyys
 • erilaiset työelämää tai aikuiskoulutusta
 • kohti johtavat polut ja vaihtoehdot
 • vinkkejä itseopiskeluun hyödyntämällä verkossa olevia kielikursseja
 • mentorointi

Kehittäjä tai käyttäjä

Työelämäohjaajakoulutus kehitettiin ja otettiin käyttöön Suomessa Ote työhön hankkeessa vuosina 2018–2019. Koulutuksen järjestivät Helsingin aikuisopisto ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti hyvin kotoutuneille maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on jo kokemusta paikallisesta työelämäs

Mihin tätä tarvitaan?

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota tietoa ajankohtaisista työelämään liittyvistä kysymyksistä, työnhausta ja erilaisista koulutukseen ja työhön johtavista vaihtoehdoista sekä päivittää osallistujien tietoa kyseisistä aiheista. Vertaisohjauksen tarkoitus voi vaihdella sen mukaan, millaisessa organisaatiossa osallistujat ohjaavat ryhmiään.

Ohjaajat voivat antaa vertaistukea työpaikoilla ja auttaa ihmisiä sopeutumaan paikalliseen työelämään ja organisaatiokulttuuriin. Kansalaisjärjestöissä koulutetut ohjaajat voivat antaa opiskelu- tai uraneuvontaa työttömille, jotka pyrkivät etenemään kohti työelämää.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

 • yksi tai useita kouluttajia
 • yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja/tai ammattiliittojen / paikallisen verkoston kanssa
 • tilat
 • ateriakustannukset

Odotetut tulokset

Kurssin päätyttyä osallistujilla on ajankohtaista tietoa työelämään liittyvistä kysymyksistä, kulttuurienvälisestä viestinnästä ja vertaisohjauksesta sekä käytännön menetelmiä ja harjoituksia, joita voi muokata vertaisryhmien mukaan työpaikoilla tai muissa organisaatioissa. Koulutus on jatkokoulutuskurssi työpaikkaohjaajille, vertaisryhmäohjaajille, HR-henkilöstölle ja muille, jotka haluavat perehtyä esiteltyihin aiheisiin. Kurssi voi myös sytyttää kipinän opinto- tai uraohjaajan ammattia kohtaan.

Ohjeet ja vinkit

 • Haastattele kaikki kurssille hakevat heidän motivaationsa selvittämiseksi.
 • Varmista, että osallistujat ovat valmiita itseopiskeluun ja jakamaan osaamistaan, taitojaan ja kokemuksiaan sekä oppimaan muilta vertaisoppijoilta.
 • Hyödynnä osallistujien asiantuntemusta mahdollisimman paljon.
 • Perusta sosiaalisen median ryhmä, jossa osallistujat voivat jakaa ja jutella vapaasti.
 • Älä ole määräilevä – tehtäväsi on helpottaa osallistujien polkua vertaisohjaajan tehtävään!
 • Luo avoin ilmapiiri käyttämällä jännitystä laukaisevia menetelmiä. Niitä voi käyttää myöhemmin ryhmän kanssa.
 • Anna osallistujien keskustella paljon ja vaihda pareja ja ryhmiä, jotta osallistujat tutustuvat paremmin toisiinsa.
 • Käytä useita menetelmiä ja anna osallistujien kokeilla niitä vapaasti töissä tai toistensa kanssa.
 • Älä anna aiheista liikaa tietoa – anna osallistujien itse hakea tietoa oman kiinnostuksensa mukaan ja jakaa sitä muille.
 • Keskity pääasiassa positiivisiin kokemuksiin, esimerkkeihin ja tilanteisiin.
 • Niiden avulla osallistujat ovat motivoituneempia kehittämään työelämää ja koko yhteiskuntaa entistä monimuotoisemmaksi.

Sovellettavuus

Koulutusta voi järjestää kaikentyyppisissä organisaatioissa (julkiset palvelut, pienet ja keskisuuret yritykset, kansalaisjärjestöt), joissa tarvitaan ohjaajaa tukemaan ja parantamaan eri kulttuuritaustoista tulevien työntekijöiden tietämystä työelämästä ja työkulttuurista.

Hankekumppanien kommentteja

”Lisäohjaus uusille tulijoille olisi tervetullutta. Vertaishenkilö olisi kiinnostava ja hyödyllinen tapa perehdyttää heitä monimutkaisiin rakenteisiin.” (EVA bxl, Belgia)

”Perinteisen tiedon jakamisen ja vertaisryhmäkokemuksen yhdistelmä on hyvä ajatus, koska näin kohderyhmällä on vertaishenkilö, jolta voi kysyä asioita ja saada suoraa tietoa. Kohderyhmä saa selkeää tietoa, eikä sitä tarvitse etsiä monesta eri palvelusta.” (Eva bxl, Belgia)