Empowering Migrants for Employment EME

picture-cards-about

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Työelämän kuvakortit – työkalu abstraktien työmarkkinatermien sanoittamiseen

#työkalu #työelämä #viestintä

Pähkinänkuoressa

Tässä menetelmässä on kyse kuvakorttikokoelmasta, jossa esitellään tärkeimpiä työmarkkinatermejä sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta. Osallistujille annetaan tai he valitsevat erilaisia kortteja ja sijoittavat ne sitten oikeaan osioon: heidän on päätettävä, onko kyse oikeudesta vai vastuusta ja kuuluuko se työnantajalle vai työntekijälle.

Esimerkki: Työntekijöiden näkökulmasta – heidän on tehtävä työtä ja heillä on oikeus saada siitä palkkaa. Työantajien näkökulmasta – he tarjoavat työtä ja heidän vastuullaan on maksaa työntekijöiden tekemästä työstä.
Kuvakorttikokoelmassa on myös kolme ”suojatekijää”: lainsäädäntö, työehtosopimus ja työsopimus.

Keskusteluihin voi liittää myös ammattiliittojen roolin.

Kuvakorteissa voi olla esimerkiksi seuraavat termit:

 • työnantaja ja työntekijä
 • oikeus ja vastuu
 • lainsäädäntö
 • työehtosopimus
 • esimies
 • työttömyysturva
 • työsopimus
 • työttömyys
 • irtisanominen
 • irtisanoutuminen
 • työvälineistä huolehtiminen
 • työn tarjoaminen
 • työturvallisuudesta huolehtiminen
 • työpaikan sääntöjen noudattaminen

Kehittäjä tai käyttäjä

Suomalainen Ote työhön -hanke vuosina 2017–2019
 

Kohderyhmä

Pitkään työttömänä olleet maahanmuuttajat

Mihin tätä tarvitaan?

Osallistujat saavat ennen työmarkkinoille siirtymistä selkeän ja loogisen yleiskuvan omista tulevista oikeuksistaan ja vastuistaan työntekijänä sekä siitä, mitä he voivat odottaa työnantajalta. Harjoituksen aikana käytävä keskustelu auttaa konkretisoimaan rooleja ja mahdollisia vaikeuksia työmarkkinoilla.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

Odotetut tulokset

 • Kuvakortit helpottavat keskustelua abstrakteista ilmiöistä ja konkretisoivat niitä.
 • Ohjaajat saavat käsityksen siitä, kuinka paljon osallistujat jo tuntevat työelämän sääntöjä.
 • Korttien avulla voidaan keskustella työmarkkinoihin liittyvistä aiemmista kokemuksista, uskomuksista ja mahdollisista harhakäsityksistä.

Ohjeet ja vinkit

 • Termeistä pitäisi keskustella hyödyntämällä konkreettisia ja yksinkertaistettuja esimerkkejä.
 • Selkokieli ja kuvat sopivat monille eri kielitasoille ja heterogeenisille ryhmille.

Sovellettavuus

Tätä työkalua voi käyttää ryhmäohjauksessa kaikissa maissa.