Empowering Migrants for Employment EME

about-the-project

[astra_breadcrumb]

Tietoa hankkeesta

Empowering Migrants for Employment -hankkeessa (ESR) on kyse vastavuoroisesta oppimisesta

Monikansalliset kumppanit Belgiasta, Suomesta ja Ruotsista ovat yhdessä kehittäneet osaamistaan tutustumalla kunkin maan sosiaalisesti osallistaviin ja voimaannuttaviin käytäntöihin. Kohteena olevat käytännöt ovat liittyneet maahanmuuttajien voimaannuttamiseen ja työhön perehdyttämiseen sekä heidän osaamisensa tunnistamiseen ja validointiin. Hanke toteutettiin vuosina 2018–2020. Hankkeeseen sisältyi monikansallisia vierailuja ja seminaareja sekä vastavuoroista oppimista, hyvien käytäntöjen, innovatiivisten työskentelytapojen ja asiantuntemuksen dokumentointia, vaihtamista, arviointia ja soveltamista. Prosessin tuloksena osallistujat saivat uutta tietoa siitä, miten maahanmuuttajien ja erityisesti matalan koulutustason naisten kotoutumista ja työllistymistä voidaan parantaa. Tätä osaamista jaetaan nyt laajasti kumppaniverkostoissa ja tämän verkkosivuston kautta.

Hankkeen aikaiseen toimintaan ja kokemuksiin voi tutustua EMEn blogissa emetransnational.blogspot.com. Blogi on englanninkielinen.

EME-hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen raportti


Osana hanketta Tampereen yliopisto teki yhteistyössä Brysselin yliopiston kanssa EME-hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen. Tutkimuksen raportissa arvioidaan EME-hankkeessa kehitettyjen yhteisen oppimisen menetelmien toimivuutta yhteisen ja yksilöllisen oppimisen edistämisessä, hankkeessa läpikäytyä hyvien käytäntöjen käsittelyprosessia ja hankkeen vaikuttavuutta.

EME-hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen raportti (pdf)

EME-kumppanit

Belgiassa

Voittoa tavoittelemattomalla EVA bxl -järjestöllä ja sen kansallisilla kumppaneilla (VUB-Belgian Ageing Studies, (BAS), Kenniscentrum WWZ ja Groep INTRO) on käynnissä ESR-hanke Culturally sensitive care ambassadors – valorizing talents+, joka toteutetaan vuosina 2018–2021.

Hankkeen tavoitteena on kuroa umpeen kuilua hoidon tarjonnan ja Brysselin huono-osaisilla alueilla asuvien ikäihmisten tarpeiden välillä hyödyntämällä maahanmuuttajataustaisten, epämuodollista kokemusta omaavien hoitajien potentiaalia. Hankkeen tärkeimpiä toimia on kulttuurisensitiivisen hoitolähettilään koulutus. Hankkeen tärkein kohderyhmä ovat työttömät maahanmuuttajat.

Suomessa

Suomalainen vapaan sivistyön opintokeskus Työväen Sivistysliitto TSL ja sen kansalliset kumppanit (Silta-Valmennusyhdistys, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK , Helsingin aikuisopisto ja Tampereen yliopisto) toteuttivat ESR-hankkeen Ote työhön Helsingissä ja Tampereella vuosina 2017–2019.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa pitkään työttömänä olleiden maahanmuuttajien työ- ja/tai opiskelumahdollisuuksia. Hankkeessa kehitettiin uusi vertaisohjauksen malli maahanmuuttajien ohjaamiseksi ja mentoroimiseksi työllistymistä kohti. Hankkeeseen sisältyi vertaisohjaajakoulutusta, vertaisryhmiä ja harjoittelumahdollisuuksia työpaikoilla tai kuntouttavissa työpajoissa. EME-hankkeen aikana vertaisohjauksen mallia jatkettiin ja kehitettiin edelleen monikansallisesta yhteistyöstä saadun uuden osaamisen avulla.

TSL logo
Silta valmennus logo
TAKK logo
Tampere University logo
Helsingin Aikuisopisto logo

Ruotsissa

Piteå on pieni, noin 42 000 asukkaan kunta Pohjois-Ruotsissa.  Piteåssa on käynnissä kansallinen ESR-hanke Employment for migrants, joka toteutetaan vuosina 2018–2021. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä helpottamaan vasta maahan tulleiden henkilöiden pääsyä työmarkkinoille. Lisäksi hankkeessa pyritään vahvistamaan osaamisen tukemista kunnallisessa vanhustenhoidossa. Tärkein kohderyhmä ovat työttömät maahanmuuttajat. Hankkeeseen sisältyy uusia menetelmiä työhön perehdyttämiseen, kieli-/kulttuurikoulutukseen ja osaamisen validointiin/tunnustamiseen.

Arbetarnas Bildningsförbund ABF on vapaan sivistystyön yhdistys. ABF toteutti ESR-hankkeen Exchange for empowerment vuosina 2017–2019. Hankkeen tavoitteena oli kehittää menetelmiä ja käytännöllisiä työskentelytapoja osallistamiseen ja voimaannuttamiseen sekä tuottaa ohjeita näiden menetelmien käyttämiseen eri puolilla Eurooppaa. Menetelmät koottiin yhteen verkkokäsikirjaan, joka on suunnattu vasta maahan saapuneiden maahanmuuttajien parissa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Kohderyhmänä olivat maahanmuuttajat, joiden asuinalueilla on paljon työttömyyttä ja köyhyyttä.

Piteå kommun
ABF logo