Empowering Migrants for Employment EME

follow-up-tool

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Seurantatyökalu edistymisen tueksi kulttuurisensitiivisen hoivalähettilään koulutuksen jälkeen

#työkalu #osaamisentunnistaminen #voimaantuminen

Pähkinänkuoressa

Koulutuksen jälkeen osallistujia ohjataan puolen vuoden ajan löytämään sopiva työpaikka tai lisäkoulutusta hoiva-alalta. Seurannan aikana osallistujat pohtivat tarkemmin taitojaan ja osaamistaan ja määrittävät unelmatyönsä.

EVA bxl kehitti prosessin tueksi visuaalisen työkalun. Osallistujat ja työvalmentaja / opettaja täyttävät lomakkeen yhdessä, jolloin he saavat selkeän kuvan osallistujan senhetkisestä tilanteesta ja unelmatilanteesta. Sen jälkeen he voivat miettiä osallistujan seuraavaa askelta ammattiurallaan huomioiden osallistujan elämäntilanteen, taidot ja motivaation.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Visualisoimalla abstrakteja ideoita teemme näkymättömästä näkyvää ja abstraktista kouriintuntuvaa. Se auttaa myös ylittämään kielimuurin. Visuaalinen ajattelu selkeyttää abstrakteja käsitteitä ja helpottaa monitahoisten ideoiden ymmärtämistä ja muistamista. Sen antaa myös paremman yleiskuvan tiedoista silloin, kun tietoa on todella paljon. Visuaalisen ajattelun soveltamisella voidaan saavuttaa seuraavia tuloksia: parempi osallistuminen ja sitoutuminen, nopea kommunikaatio ja paremmat käsitykset, ryhmämuistot ja yhteinen näkemys, perehtyminen ja toiminta.

Kehittäjä tai käyttäjä

EVA bxl, Belgia

Kohderyhmä

Maahanmuuttajataustaiset työnhakijat

Mihin tätä tarvitaan?

Visuaalisesti houkuttelevaa työkalua suositellaan, koska se auttaa ylittämään kielimuurin. Se selkeyttää monitahoisten käsitteiden rakennetta ja kannustaa luovuuteen. Se tukee sekä osallistujia että työvalmentajaa/opettajaa.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

  • seurantatyökalu
  • työvalmentaja tai opettaja.

Odotetut tulokset

  • Osallistuja saa paremman yleiskuvan ammatillisesta ja henkilökohtaisesta elämänpolustaan.
  • Se auttaa osallistujaa myönteisen minäkuvan luomisessa.
  • Se auttaa osallistujaa pohtimaan nykyisiä taitoja, kiinnostuksenkohteita ja kehittämistoiveita.
  • Se auttaa osallistujaa suunnittelemaan seuraavia vaiheita ammatillisella polullaan.

Ohjeet ja vinkit

  • Kyse on prosessista: asiakirjan sisältö voi muuttua.
  • Lomaketta täytettäessä työvalmentajan tulee käynnistää osallistujan pohdintaprosessi esittämällä kysymyksiä.

Sovellettavuus

Seurantatyökalun voi siirtää muihin ympäristöihin ja/tai muille kohderyhmille. Vain pienet kielelliset muutokset ovat tarpeen. Yleisesti ottaen visuaalista ajattelua voi soveltaa kaikissa yhteyksissä.

Hankekumppanien kommentteja

”Tätä voitaisiin käyttää meillä Ruotsissa käynnissä olevassa hankkeessa. Siinä työskennellään maahanmuuttajanaisten kanssa, jotka ovat hyvin kaukana työmarkkinoista ja joiden ruotsin kielen taito on vain A- tai B-tasolla. Myös työvoimatoimiston alihankkijat voivat käyttää menetelmää. Mielestämme tämä menetelmä sopii erityisen hyvin henkilöille, joiden kielitaito ei ole kovin hyvä.” (Piteån kunta, Ruotsi)