Empowering Migrants for Employment EME

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Selkokielen koulutus työnantajille ja työntekijöille, jotka vastaavat työhön perehdyttämisestä työpaikalla

#koulutus #viestintä #työpaikka

Pähkinänkuoressa

Työnantajille suunnattu selkokielen koulutus sisältää luentoja ja työpajoja. Koulutus on suunnattu erityisesti työpaikkaohjaajille/mentoreille, jotka vastaavat työhön perehdyttämisestä työpaikoillaan. Luennot käsittelevät selkokielen teoreettista perustaa viestinnässä. Työpajat tarjoavat työpaikkaohjaajille työkaluja viestinnän kehittämiseen työpaikalla.

Kehittäjä tai käyttäjä

Helsingin aikuisopisto

Kohderyhmä

Työpaikkaohjaajat, jotka vastaavat uusien työntekijöiden perehdyttämisestä työpaikoilla.

Mihin tätä tarvitaan?

Työvoimaan tulee yhä enemmän uusia maahanmuuttajia. On haastavaa perehdyttää työpaikalle maahanmuuttajia, joiden kielitaito on vielä heikko. Työpaikkaohjaajien odotetaan kertovan uusille työntekijöille työpaikan toimintatavoista ja käytännöistä selkeästi ja ymmärrettävästi niin kasvotusten kuin kirjallisesti. Kulttuurieroihin ja kielitaitoon liittyviin haasteisiin voidaan vastata antamalla työpaikkaohjaajille koulutusta selkokielen käytöstä ja kulttuurisista näkökohdista.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

  • ammattitaitoinen
  • kouluttaja
  • koulutuksesta kiinnostuneita työnantajia
  • mahdollisuus sisällyttää koulutukset työpaikkaohjaajien/työntekijöiden työaikatauluun

Odotetut tulokset

  • Entistä osaavammat, motivoituneemmat ja itsevarmemmat työpaikkaohjaajat, jotka osaavat perehdyttää maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä työpaikalla.
  • Työpaikkaohjaajat saavat konkreettisia työkaluja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Ohjeet ja vinkit

  • Panosta keskusteluihin ja työpajoihin luentojen sijaan.
  • Aidot materiaalit (työpaikalta) ovat motivoivia ja kaikkein tehokkaimpia apuvälineitä.
  • Aidot tilanteet ja kokemukset ovat merkityksellisempiä kuin teoriatieto tai satunnaiset esimerkit.

Sovellettavuus

Tätä koulutusta voidaan järjestää missä tahansa maassa monenlaisille työnantajille, jotka haluavat auttaa kielitaidoltaan alkeistasolla olevia maahanmuuttajia perehtymään työpaikkaan.

Käyttäjien kommentteja

”Koulutus oli todella hyvä ja sain paljon tietoa. Se olisi voinut olla pidempi.”
”Erityisesti meille räätälöidyt harjoitukset olivat hyviä.”