Empowering Migrants for Employment EME

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Opintokäynti osana kulttuurisensitiivisen hoivalähettilään koulutusta

#menetelmä #työkulttuuri #epäsuoraoppiminen #viestintä

Pähkinänkuoressa

Kulttuurisensitiivisen hoivalähettilään koulutukseen on sisällytetty monia erilaisia elementtejä avoimen ja aktiivisen oppimisympäristön luomiseksi. Yksi tällaisista elementeistä on opintokäynnit. Koulutuksen aikana osallistujat tekevät kaksi erilaista opintokäyntiä. Niiden avulla osallistujat pääsevät näkemään luokassa kuvattuja käsitteitä ja ideoita käytännössä. Lisäksi osallistujat pääsevät vaihtamaan ajatuksia ja keskustelemaan mielipiteistä vierailukohteen henkilökunnan kanssa.

Osallistujat tutustuvat erilaisiin ikääntyneiden parissa toimiviin hankkeisiin ja laitoksiin, kuten hoivakoteihin, päiväkeskuksiin, kotihoidon organisaatioihin, yhteisötiloihin ja epämuodollisiin hoitoryhmiin. Näin osallistujat pääsevät mukaan toimintaan, joka kytkeytyy suoraan koulutuksessa opittujen asioiden soveltamiseen, ja he saavat paremman käsityksen hoiva-alan eri ammateista.

Lisäksi koulutettavat osallistuvat erilaisiin luokan ulkopuolisiin oppimistapahtumiin esimerkiksi käymällä elokuvissa tai teatterissa, mikä edistää epäsuoraa oppimisprosessia. Ne haastavat epäsuorasti oppijan tietoja ja taitoja, kuten kielitaitoa ja opittujen asioiden pohdintaa, ja tarjoavat uusia näkemyksiä yhteiskunnasta.

Jokaista opintokäyntiä seuraa ryhmäkeskustelu, jossa osallistujat voivat kehittää ajatteluaan ja parantaa tietämystään keskustelemalla kokemuksistaan muiden ryhmän jäsenten kanssa.

Kehittäjä tai käyttäjä

EVA bxl, Belgia

Kohderyhmä

Maahanmuuttajataustaiset työnhakijat

Mihin tätä tarvitaan?

Kohderyhmä on usein hyvin etääntynyt työmarkkinoista eikä tunne hoivapalvelujen monimuotoisuutta. Lisäksi heillä on usein huonoja kokemuksia koulutusjärjestelmästä. Siksi on tärkeää käyttää luovia ja avoimia menetelmiä, jotka muodostavat turvallisen, aktiivisen ja avoimen oppimisympäristön. Se parantaa osallistujien ammatillisia, luovia, sosiaalisia ja kielellisiä taitoja. Menetelmän avulla osallistujat pääsevät soveltamaan luokassa kuvattuja käsitteitä ja asioita käytännössä.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

 • opettajat
 • suunnitelmat vierailuja varten

Odotetut tulokset

 • Osallistujalla on entistä parempi ja käytännönläheisempi näkemys hoiva-alasta.
 • Osallistujalla on aiempaa selkeämpi kuva hoiva-alan työpaikoista ja työtehtävistä.
 • Osallistuja osaa arvioida hoivaorganisaation saavutettavuutta.
 • Osallistuja osaa kertoa mielipiteensä vierailukohteista ja keskustella niistä.
 • Osallistuja osaa yhdistää teorian käytäntöön.
 • Osallistuja osallistuu aktiivisesti vierailukäynteihin.
 • Osallistuja keskustelee organisaatioiden tai hankkeiden henkilöstön kanssa.
 • Osallistujan ammatilliset, luovat, sosiaaliset ja kielelliset taidot paranevat.

Ohjeet ja vinkit

 • Varmista, että opettaja kannustaa osallistujien ja organisaatioiden/hankkeiden väliseen vuorovaikutukseen ja keskusteluun laatimalla etukäteen kysymyksiä (Mikä on tavoite?, Mitä tässä tapahtuu?, Miten se tehdään?) ja antamalla jokaiselle osallistujalle tehtävän vierailua varten (esim. juttele sairaanhoitajalle, keskustele vanhuksen kanssa jne.).
 • Varmista, että osallistujat pohtivat vierailua keskustelemalla siitä luokassa: Millaisen vaikutelman sait? Mikä oli myönteistä? Mikä oli uutta? Mitä opit?

Sovellettavuus

Nämä menetelmät on helppo sisällyttää perehdytyskoulutukseen..

Käyttäjien kommentteja

”Vierailukäynnit tekivät minuun todella vaikutuksen, sillä monet paikat olivat minulle uusia.”

“Monet eivät tiedä esimerkiksi päivätoiminnasta. Minullekaan se ei ollut tuttua. Koulutuksen ansiosta pääsimme tutustumaan toimintaan.”