Empowering Migrants for Employment EME

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Open Badges -osaamismerkit epävirallisesti hankittujen taitojen tunnistamisessa ja tunnustamisessa

#osaamisentunnistaminen #työkalu #voimaannuttaminen #vertaisryhmä

Pähkinänkuoressa

Open Badges osaamismerkit ovat digitaalisia todistuksia, jotka kertovat visuaalisesti merkin saajan osaamisesta tai taidoista tietyllä osa-alueella. Merkit ovat keino tuoda esiin ja validoida osaamista, jota on hankittu epämuodollisesti esimerkiksi vapaassa sivistystyössä tai muussa epämuodollisessa oppimisympäristössä, kuten työssä, harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä.

Osaamismerkkien käyttö yleistyy Euroopassa. Yhä useammat kansalaisjärjestöt, yritykset ja koulutuskeskukset ottavat käyttöön osaamismerkkejä epävirallisen oppimisen saavutusten esittelemiseen ja tunnustamiseen. Merkki voi korvata osallistumistodistuksen.

Tässä koulutusmenetelmässä osaamismerkit tuovat esiin ja validoivat vertaisryhmäohjaajien ohjaustaidot. Osaamismerkkejä myönnetään vertaisryhmäkoulutuksen suorittamisen ja ryhmän ohjaamisen jälkeen. Osaamismerkkien käytön tavoitteena oli parantaa vertaisryhmäohjaajien työllistymistä, tukea heidän taitojensa tunnustamista ja validoida heidän osaamisensa.

Vertaisryhmäohjaajat voivat käyttää osaamismerkkejä taitojensa ja työkokemuksensa osoittamiseen hakiessaan työtä tai koulutuspaikkaa. Merkit ovat digitaalisia, mutta ne voi myös tulostaa. Merkkeihin liitetään kirjallinen selostus myöntämiskriteereistä.

Kehittäjä tai käyttäjä

TSL, Suomi

Kohderyhmä

Koulutetut vertaisryhmäohjaajat

Mihin tätä tarvitaan?

Suomalaisessa Ote työhön -hankkeessa kehitetty työelämän vertaisohjaajakoulutus (tai vertaisohjaajakoulutus) on epämuodollinen koulutus. Tarvittiin työkalu, jonka avulla voitiin tuoda esiin ja tunnustaa koulutuksessa opitut taidot ja jonka avulla vertaisryhmäohjaajat pystyivät osoittamaan omaksumansa uudet taidot.

Resurssit

Organisaatio tarvitsee

 • tilin verkkopohjaisessa Open Badge osaamismerkkipalvelussa. Kun tili on käytössä, palvelun (esim. Openbadgefactory.com) kautta voi luoda ja myöntää osaamismerkkejä. Tilin luomisesta peritään maksu.
 • suunnittelijan osaamismerkin visuaalisen ilmeen luomiseen. Palvelun verkkosivustolla on useita esimerkkejä malleista. Malli voi olla hyvin yksinkertainen, ja monet organisaatiot luovat osaamismerkkikokoelmia samaan koulutukseen tai tiettyihin taitoihin liittyvistä merkeistä.

Osaamismerkin vastaanottaja tarvitsee

 • tilin verkkopalvelussa. Vastaanottajan on rekisteröidyttävä, mutta palvelun käyttö on maksutonta. Käyttäjä voi jakaa osaamismerkkejään sosiaalisessa mediassa, kuten LinkedInissä.

Odotetut tulokset

 • Vertaisohjaajan uudet ohjaus- ja työelämätaidot ja kulttuuritietousosaaminen tulevat näkyväksi ja validoidaan.
 • Työnantaja saa luotettavan todisteen ohjaajan taidoista tämän hakiessa uutta työpaikkaa.
 • Ensimmäinen osaamismerkki voi motivoida vertaisryhmäohjaajia toisenkin merkin hankkimiseen ohjaamalla ryhmää.
 • Uudet validoidut taidot voimaannuttavat ohjaajia.

Ohjeet ja vinkit

 • Myönnä osaamismerkkejä ohjaajien valmistuessa. Merkki on ohjaajille annettava tunnustus heidän omistautuneisuudestaan ja ahkeruudestaan.
 • Selitä konkreettisten esimerkkien avulla, missä osaamismerkkejä voi käyttää, sillä monet eivät vielä tunne niitä.
 • Osaamismerkit on tarkoitettu käytettäväksi digitaalisena todistuksena opituista taidoista.
 • Merkin ja sen taustalla olevat kriteerit voi halutessaan myös tulostaa. Huomasimme, että myös tulostettu versio oli tärkeä, koska kaikki eivät ole tottuneet käyttämään verkkoalustoja.

Sovellettavuus

Osaamismerkit ovat käytössä kansainvälisesti ja niitä voi käyttää missä tahansa organisaatiossa. Osaamismerkkien avulla voi osoittaa ja tuoda näkyväksi erilaisissa epämuodollisissa yhteyksissä opittuja taitoja.