Empowering Migrants for Employment EME

person

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Kuvitteellisten persoonien luominen, jotta saadaan parempi käsitys erilaisista kohderyhmistä

#työkalu #kohderyhmä #moninaisuus

Pähkinänkuoressa

Hankkeen alussa EVA bxl ja sen kumppanit hyödynsivät palvelumuotoiluprosessia tietoon perustuvien persoonien luomisessa. Persoonat perustuvat käyttäjähaastatteluihin, kenttätutkimukseen ja havaintoihin. Persoonat ovat kuvitteellisia, mutta kuitenkin realistisia ihmishahmoja. Ne ovat käsitteellinen kohdekäyttäjäryhmän malli, joka voi auttaa luomaan yhteisen käsityksen uutta tuotetta tai palvelua kehitettäessä. Persoonat antavat tietoa henkilön maailmasta, käytöksestä, tarpeista, odotuksista, tavoitteista jne. Persoonat sisältävät usein demografisia ja sosioekonomisia tietoja, yleisiä tietoja, psykologisia piirteitä ja tarkempaa, palvelun suunnitteluprosessiin liittyvää tietoa.

Persoonia voi kehittää eri tavoin. Tässä muutamia yleissääntöjä:

 • Tee aluksi hieman kenttätutkimusta.
 • Haastattele ja/tai tarkkaile kohteena olevia käyttäjäryhmiä.
 • Etsi haastatteluista kaavoja ja ryhmittele niiden avulla samankaltaisia käyttäjiä yhteen.
 • Laadi löydettyjen kaavojen perusteella arkkityyppisiä profiileja kyseisistä ryhmistä.
 • Luo persoonat näiden profiilien ja kenttätutkimuksen perusteella.
 • Keskustele persoonista muiden tiimin jäsenten ja sidosryhmien kanssa.
 • Muokkaa persoonia tarvittaessa.

DIY Toolkit (Development, Impact & You) tarjoaa maksuttoman mallin persoonien luomiseen: https://diytoolkit.org/tools/personas/

Kun persoonat on luotu, niitä voi hyödyntää luovassa prosessissa. Persoonia ei koskaan käytetä irrallaan, vaan ne yhdistetään muihin prosesseihin, konsepteihin ja menetelmiin, jotka tukevat ja tehostavat persoonien käyttöä, esimerkiksi palvelua tai tuotetta kehitettäessä.

Vuonna 2016 EVA bxl kehitti yhteistyössä kumppaniensa kanssa neljä persoonaa saadakseen paremman käsityksen kotihoitopalvelujen tilanteesta. Ennen ratkaisujen määrittämistä kannattaa määritellä tilanne, kuunnella mukana olevia osapuolia ja analysoida olosuhteita. Kun persoonat on luotu, voidaan siirtyä prosessin seuraaviin vaiheisiin, joita ovat ymmärtäminen, uudelleenmuotoilu, ideoiden kehittäminen, määrittäminen, vahvistaminen (toteuttamiskelpoisuus) ja toteutus.

Kehittäjä tai käyttäjä

EVA bxl, Belgia

Kohderyhmä

Kumppaniorganisaatiot

Mihin tätä tarvitaan?

Persoonat auttavat mukana olevia osapuolia luomaan yhteisen käsityksen kohdekäyttäjäryhmistä kehitettäessä tuotetta tai palvelua. Persoonat antavat kehittämistiimille mahdollisuuden samastua kohdekäyttäjiin, viestiä tehokkaasti heidän kanssaan ja muistuttaa tiimiä jatkuvasti integroimaan käyttäjien tarpeet järjestelmään.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

 • suoraan käyttäjiltä kerätyt tiedot, kuten käyttäjähaastattelut, havainnointi,
 • kenttätutkimuksen lähteet ja epäsuorat lähteet, kuten kirjallisuustutkimus
  mallit persoonan luomiseen
 • kumppanit, jotka antavat oman panoksensa

Odotetut tulokset

Osallistujat saavat

 • määritettyä erilaiset kohdekäyttäjäryhmät
 • käsityksen yhden kohdekäyttäjän moniulotteisuudesta
 • yhteisen käsityksen kohdekäyttäjästä

Ohjeet ja vinkit

Hanke muuttuu ajan myötä, joten myös persoonia voi muokata ja muuttaa.

Sovellettavuus

Persoonia voi luoda useissa tilanteissa. Menetelmä on sovellettavissa hyvin monipuolisesti.

Hankekumppanien kommentteja

”Tämä voisi olla kiinnostava ja silmiä avaava käytäntö työnantajille, jotka eivät ole vielä palkanneet ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, sekä koko työllistämissektorille, jossa ei välttämättä tunnisteta työnhakijoiden monimuotoisuutta.” (TAKK & Helsingin aikuisopisto, Suomi)