Empowering Migrants for Employment EME

culturally-sensitive

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Kulttuurisensitiivinen hoivalähettiläs -koulutus maahanmuuttajille

#koulutus #osaamisenkehittäminen #voimaannuttaminen #kieli

Pähkinänkuoressa

Kultuurisensitiivinen hoivalähettiläs -koulutus on suunniteltu maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään hoiva-alalla ja haluavat parantaa kielitaitoaan (esimerkkitapauksessa hollantia). Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja tuoda esille osallistujien osaamista ja kokemuksia ja ohjata heitä ammatilliseen koulutukseen tai työhön vanhustenhoidossa. Kukin osallistuja etenee omaa polkuaan.

Kulttuurisensitiivisen hoivalähettilään koulutus kestää puoli vuotta, ja siihen sisältyy ryhmäkoulutusta (2 päivää viikossa), työharjoittelua (1 harjoittelupäivä viikossa), yksilövalmennusta ja vertaisryhmätapaamisia. Koulutuksen järjestäjiä on kaksi: Groep INTRO ja Brusselleer.

Kyse on orientaatiokoulutuksesta. Ohjelma sisältää ammatillisia kursseja (hoiva-ala), sosiaalisen orientaation kursseja (viestintä, tieto- ja viestintäteknologia) ja kielikursseja (hollanti). Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita: johdanto hoiva-alalle, johdanto perheiden kanssa työskentelyyn, kulttuurisensitiivisyys ja kulttuurisensitiivinen hoiva, viestintä, ristiriitojen käsittely, johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, oppimaan oppiminen sekä hollannin kieli.

Ohjelman aikana osallistujat työskentelevät harjoittelijoina vanhusten hoivapalveluja tarjoavissa laitoksissa. Jokaisella osallistujalla on työpaikalla mentori. Työpaikalla oppiminen mahdollistaa tiedon ja osaamisen hankkimisen työpaikalla muodollisesti ja epämuodollisesti. Osallistujat pääsevät tutustumaan hoivaorganisaatioon sekä hoivapalveluyksikön naapurustoon ja perehtymään lähialueen hoivaverkostoon hoivayksiköiden tuella ja yhdessä mentorinsa kanssa. Työpaikalla oppimista tuetaan yksilövalmennuksen (mentori ja valmentaja) ja vertaisryhmätapaamisten (osallistujat, mentori ja valmentaja) avulla.

Kehittäjä tai käyttäjä

EVA bxl, Belgia

Kohderyhmä

Työnhakijat, joilla on epämuodollista kokemusta hoiva-alalta

Mihin tätä tarvitaan?

Hoiva-alan organisaatiot haluavat tavoittaa Brysselin monimuotoisen väestön. Sen vuoksi heidän on pystyttävä kehittämään monimuotoisia ja usein räätälöityjä palveluja.

Maahanmuuttajataustaisilla ja epämuodollista hoiva-alan kokemusta omaavilla henkilöillä on paljon osaamista, ja he voivat auttaa räätälöidyn hoidon kehittämisessä Brysselissä. Heidän potentiaalinsa on kuitenkin saatava esiin. Työtä etsivät hoitajat voivat osallistua tähän koulutukseen ja valmistua kulttuurisensitiivisiksi hoivalähettiläiksi. Helposti lähestyttävässä ja osallistavassa koulutusohjelmassa arvostetaan ja vahvistetaan osallistujien osaamista ja heitä ohjataan kohti työmarkkinoita. Lisäksi koulutus parantaa osallistujien hollannin kielen taitoa. Sekä ranskaa että hollantia puhuvien työllistymismahdollisuudet ovat paremmat.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

  • henkilöstöä koulutettavien rekrytointiin
  • motivoituneet ja yhteistyötä tekevät ohjaajat
  • motivoituneet ja motivoivat työpaikat
  • osallistujaa työpaikalla ohjaava mentori
  • yhteistyö ohjaajien, työpaikkojen ja muiden asiaan liittyvien tahojen kesken
  • henkilöstöä seuraamaan kielitaidon ja työtaitojen kehittymistä
  • henkilöstöä ohjaamaan osallistujia kohti työelämää koulutuksen jälkeen

Odotetut tulokset

  • Osallistujan kieli- ja viestintätaitoja, sosiaalisia taitoja ja työtaitoja tuodaan esille ja vahvistetaan.
  • Osallistujat jakavat työelämää, koulutusta ja ammatteja koskevaa tietoa ja kokemuksia.
  • Osallistujat ovat tietoisia omasta ja toistensa viitekehyksestä.
  • Osallistujat tunnistavat oman osaamisensa, mikä voi parantaa heidän itsevarmuuttaan.
  • Osallistujat saavat paremman käsityksen työmarkkinoista (hoiva-alalla).
  • Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.
  • Osallistujat ovat laatineet työhakemuksia ja ansioluetteloita.
  • Osallistujien sosiaalinen ja ammatillinen verkosto on laajentunut.

Ohjeet ja vinkit

  • Ohjaajan avoin ja aktiivinen asenne on erittäin tärkeää.
  • Hyödynnä osallistujien asiantuntemusta mahdollisimman paljon.
  • Painota valmennusta opettamisen sijaan.
  • Kurssin aikana voidaan yhdistää teoriaa ja harjoittelussa saatuja kokemuksia.
  • Osallistujien osaamisen ja kokemusten yksilöllinen ja räätälöity seuranta/ohjaus koulutuksen aikana ja sen jälkeen on erittäin tärkeää.

Sovellettavuus

Sovellettavuus vaihtelee kansallisen toimintaympäristön ja sen mukaan, miten koulutusjärjestelmä ja työmarkkinat (terveydenhoitoalalla) on järjestetty. Lisäksi Bryssel on ympäristönä varsin erityislaatuinen monikielisyytensä takia, mikä on huomioitu koulutusta kehitettäessä. Hanketta voitaisiin kuitenkin soveltaa muissakin ympäristöissä pienin muutoksin.

Käyttäjien kommentteja

”Tuntuu kuin olisin saanut toisen perheen. Olen saanut rohkeutta jatkaa eteenpäin.”

”Kurssi oli kiinnostava ja olen oppinut monia uusia taitoja.”

”Tämä oli todella hyvä kokemus. Jos olisin tiennyt tästä, olisin osallistunut paljon aiemmin.”