Empowering Migrants for Employment EME

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Kulttuurienvälinen viestintä ja työhön perehdyttäminen työpaikoilla

#koulutus #työkulttuuri #kulttuurierot #viestintä

Pähkinänkuoressa

Koulutuksen tarkoitus on auttaa perehdytyksestä vastaavaa henkilöstöä ymmärtämään kulttuurieroja työelämässä. Erityisenä painopisteenä on suomalainen työkulttuuri. Koulutus koostuu luennosta ja työpajasta.

Kehittäjä tai käyttäjä

Käytännön on kehittänyt Helsingin aikuisopisto Ote työhön -hankkeen yhteydessä. Koulutus järjestettiin hankkeeseen osallistuneilla työpaikoilla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu mentoreille, jotka vastaavat uusien työntekijöiden perehdyttämisestä työpaikoilla. Se sopii myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurieroista työelämässä ja viestinnässä.

Mihin tätä tarvitaan?

Koulutus tukee mentoreita uusien maahanmuuttajatyöntekijöiden perehdyttämisessä ja lisää ymmärrystä erilaisista työkulttuureista

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

 • kouluttaja, jolla on sekä käytännön kokemusta kulttuurieroista että teoriatietoa (esimerkiksi Geert Hofstede on kirjoittanut paljon kulttuurieroista työelämässä).
 • koulutuksesta kiinnostuneita työnantajia.
 • koulutus voisi kuulua säännöllisenä osana henkilöstön koulutukseen työpaikalla.
 • työntekijöille mahdollisuus osallistua koulutukseen työaikana.

 

Odotetut tulokset

 • Koulutuksen tavoitteena on lisätä työnantajien halukkuutta rekrytoida maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Se voi myös rohkaista heitä parantamaan kulttuurienvälisen viestinnän taitojaan.
 • Koulutuksen tarkoitus on tukea mentoreita maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden perehdyttämisessä.
 • Mentorit tulevat entistä tietoisemmiksi työkulttuurien eroista.
 • Mentorit oppivat hyviä käytäntöjä maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden perehdyttämiseen.
 • Mentorin on helpompi perehdyttää uusi maahanmuuttajataustainen työntekijä työpaikalla.
 • Mentorit voivat auttaa uusia maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä sopeutumaan työpaikalle entistä helpommin.
 • Työpajan tuloksista voisi tulla osa normaaleja käytäntöjä työpaikalla.

Ohjeet ja vinkit

 • Kouluttaja voi selvittää osallistujien tarpeita kyselyllä ennen koulutusta saadakseen tietoa aiheista, joista henkilöstö on erityisen kiinnostunut.
 • Auta osallistujia tutustumaan toisiinsa työpajassa, jotta he voivat olla vuorovaikutuksessa myös uusien ihmisten eikä pelkästään lähimpien työkavereidensa kanssa.
 • Voit jakaa osallistujat ryhmiin haluamallasi tavalla. Jos osallistuvat saavat muodostaa ryhmät itse, he valitsevat luultavasti lähimmät työkaverinsa.
 • Älä pelkästään luennoi, vaan järjestä myös työpaja tai harjoituksia. Molemmat kannattaa järjestää samalla koulutuskerralla, sillä kaikki eivät välttämättä osallistu molempiin, jos luento ja työpaja järjestetään eri päivinä.
 • Tietoisuus eri työkulttuurien piirteistä auttaa meitä suhtautumaan kulttuurieroihin ja etenkin ymmärtämään paremmin omaa kulttuuriamme. Muista kuitenkin kertoa, että ihmiset ovat yksilöitä, eivätkä tietyt kulttuuriset yleistykset sovi kaikkiin.

Sovellettavuus

Tätä koulutusta voidaan järjestää missä tahansa maassa erilaisille työnantajille, jotka haluavat parantaa kulttuurieroja koskevaa ymmärrystä työpaikalla.

Hankekumppanien kommentteja

Kun työpaikoilla opitaan lisää kulttuurieroista, siitä hyötyä sekä työpaikoille että maahanmuuttajille. (Piteån kunta, Ruotsi)