Empowering Migrants for Employment EME

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Kielitaidon tukeminen

#menetelmä #kieli #harjoittelu #mentori

Pähkinänkuoressa

Kielituki on jäsennetty menetelmä, jonka avulla varmistetaan, että harjoittelija oppii sekä tietyn ammattikielen että tietyt työtehtävät. Kielitukimenetelmää käytettäessä harjoittelun lähtökohtana on työnantajan näkökulma, joten harjoittelussa painotetaan ammattiroolia ja siihen liittyviä tehtäviä. Sekä ammatin opettaminen että oppiminen perustuvat työpaikan todellisiin edellytyksiin.

Menetelmä sisältää myös kaksi eri työkalua harjoittelijan kehittymisen mittaamiseen molemmilla osa-alueilla. Tavoitteena on, että harjoittelijat oppivat suorittamaan työtehtävät itsenäisesti ja täyttäen ammatin vaatimat tiukat laatukriteerit. Menetelmässä sovelletaan kokonaisvaltaista näkökulmaa, joka sisältää sekä harjoittelijat, mentorit, kollegat ja työnantaja että työtehtävät työpaikalla.

Harjoittelun aikana harjoittelija (ja mentori) käyttää tiettyjä työkaluja ammattikielen oppimiseen. Harjoittelija esimerkiksi kirjoittaa päivittäin ylös työssä käytettäviä sanoja ja ilmaisuja. Mentorin opettaessa työtehtävää harjoittelija kirjoittaa ylös työtehtävän eri vaiheet ja selittää tehtävän mentorille. Harjoittelija voi myös ottaa oppimisen tueksi kuvia eri asioista (esim. miten pesukone toimii, mitä eri ruoat ovat jne.). Kielitukihenkilöt seuraavat edistymistä joka toinen viikko harjoittelijan ja mentorin kanssa ja mittaavat kielellistä kehitystä sen mukaan, millaisia työtehtäviä harjoittelija on tehnyt.

Kehittäjä tai käyttäjä

Piteån kunta, Ruotsi

Kohderyhmä

Työtä hakevat maahanmuuttajat / harjoittelijat / vasta työllistyneet ja heidän mentorinsa. Menetelmää voi soveltaa myös työttömiin tai vasta työllistyneisiin vammaisiin tai pitkäaikaistyöttömiin henkilöihin.

Mihin tätä tarvitaan?

Menetelmän avulla harjoittelijalle / uudelle työntekijälle opetetaan ammattiin kuuluvia työtehtäviä sekä siinä tarvittavaa ammattikieltä ja kerrotaan, mitä häneltä odotetaan mahdollisena tulevana henkilökunnan jäsenenä työnantajan näkökulmasta.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

 • työpaikalla toimiva mentori, joka on koulutettu käyttämään menetelmää ja siihen kuuluvia työkaluja
 • kielitukihenkilö seurantaa varten

Työkalut

 • Kielellisten tilanteiden taulukko
 • Kielellisen kehityksen itsearviointi
 • Kielellisen kehityksen taulukko
 • Aikataulu
 • Sanat ja ilmaisut

Odotetut tulokset

 • Menetelmä yhdistää ammatissa vaadittavan kielitaidon työtehtävien asianmukaiseen suorittamiseen.
 • Se opettaa harjoittelijat hoitamaan työtehtävät itsenäisesti ja täyttäen ammatin vaatimat tiukat laatukriteerit.
 • Menetelmä varmistaa, että harjoittelijat tietävät, mitä tietyssä ammatissa toimivalta henkilöstöltä odotetaan.
 • Menetelmää käytettäessä harjoittelu etenee työnantajan näkökulmasta.

Ohjeet ja vinkit

 • Kerro kaikille mukana oleville työntekijöille mahdollisesti ilmenevistä ongelmista, mieluiten saman päivän aikana.
 • Puutu rohkeasti ongelmiin riippumatta siitä, millaisia ne ovat, ketä ne koskevat tai kehen ne liittyvät.
 • Laadi yhteenveto kahdesta edeltävästä viikosta ja suunnittele kaksi tulevaa viikkoa seurantaa varten.

Sovellettavuus

Tätä hyvää käytäntöä voidaan käyttää muissa maissa ja eri ammateissa, koska lähtökohtana on aina työnantajan näkökulma. Työkalut on helppo siirtää myös muihin maihin.

Hankekumppanien kommentteja

”Oppiminen on todella tehokasta, kun työpaikalla voi tarvittaessa saada henkilökohtaista apua ja ammattikieltä voi alkaa käyttää työtilanteissa ja -ympäristössä.” (TAKK & Helsingin aikuisopisto, Suomi)

”Käytäntö on muokattavissa ja siirrettävissä, joten se sopii monille työpaikoille.” (TAKK & Helsingin aikuisopisto, Suomi)