Empowering Migrants for Employment EME

hand-exercise

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Käsiharjoitus – työkalu taitojen ja osaamisen esiin tuomiseen

#työkalu #osaamisentunnistaminen #voimaannuttaminen

Pähkinänkuoressa

Käsiharjoitus on helppo ja hyödyllinen työkalu osallistujien taitojen ja osaamisen esiin tuomiseen heille itselleen, ohjaajille ja muille ryhmän jäsenille ryhmän tutustumisvaiheessa. Osallistujat piirtävät kätensä ääriviivat paperille ja kirjoittavat kunkin sormen kohdalle yhden taidon tai osaamisalueen, jossa he ovat hyviä millä tahansa elämän osa-alueella.

Kehittäjä tai käyttäjä

Suomalainen Ote työhön -hanke vuosina 2017–2019

Kohderyhmä

Pitkään työttömänä olleet maahanmuuttajat sekä ohjaajat/kouluttajat

Mihin tätä tarvitaan?

Harjoitusta voi käyttää ryhmän rakentamisen alkuvaiheessa, jotta saadaan käsitys osallistujista ja voidaan alkaa rakentaa heidän ammatillista itsevarmuuttaan. Tähän harjoitukseen voidaan myös palata, kun laaditaan työhakemuksia ja harjoitellaan esittelypuheita ja työhaastatteluja ryhmän jäsenten kanssa.

Harjoituksesta voi olla hyötyä sekä henkilökohtaisen että ammatillisen elämän kannalta esimerkiksi ammatillisen itsevarmuuden vahvistamisessa.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

  • A4-paperia ja kyniä
  • tarvittaessa ohjaajan tekemä esimerkki ryhmän kielitaidosta riippuen

Odotetut tulokset

  • Osallistujat näkevät omat vahvuutensa.
  • Osallistujat saavat yksinkertaisen, mutta hyvän ja mieleenpainuvan työkalun, jonka avulla he voivat kertoa itsestään työnhakutilanteissa.
  • Harjoituksella on osallistujiin voimaannuttava vaikutus.
  • Ohjaajat saavat lisätietoa osallistujien itseymmärryksestä.
  • Ohjaajat saavat käsityksen osallistujien kielitaidosta.

Ohjeet ja vinkit

  • Jokainen vastaus on tärkeä etenkin, jos osallistujalla on huono itsetunto.
  • Harjoituksessa voidaan käyttää myös molempia käsiä. Tällöin osallistujat kirjoittavat toisen käden sormien kohdalle viisi ominaisuutta, joita he haluavat kehittää.

Sovellettavuus

Työkalua voi käyttää kaikissa maissa ja etenkin ryhmäohjauksessa.