Empowering Migrants for Employment EME

structured-introduction

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Jäsennetty perehdytys ja työtaitojen arviointi

#menetelmä #mentori #harjoittelu #osaamisentunnistaminen

Pähkinänkuoressa

Jäsennetty perehdytys ja työtaitojen arviointi on menetelmä vanhustenhoidossa toimivan harjoittelijan perehdyttämiseksi uusiin työtehtäviin ja hänen oppimisensa arvioimiseksi harjoittelun aikana. Se sisältyy menetelmään Ammatin ja kielen oppiminen samanaikaisesti harjoittelun aikana.

Harjoittelun aikana työtehtävät, jotka harjoittelijan on opittava pystyäkseen toimimaan lähihoitajan sijaisena, jaotellaan eri aiheisiin, kuten hygieniaan, ruokailutilanteisiin tai aamu-/yöapuun. Joka viikko mentori perehdyttää tiettyihin tehtäviin tietyssä järjestyksessä. Samanaikaisesti harjoittelija oppii myös kuhunkin työtehtävään liittyvää ammattikieltä ruotsiksi.

Harjoittelun aikana ammattitaitoa arvioi myös työmarkkinakonsultti. Arvioinnissa mitataan oppimisen edistymistä ja sitä, kuinka paljon harjoittelijan pitää vielä oppia, ennen kuin hän voi työllistyä. Arvioinnissa käytetään kaikki työtehtävät sisältävää dokumentointilomaketta. Harjoittelija saa todistuksen oppimistaan taidoista.

Kehittäjä tai käyttäjä

Piteån kunta, Ruotsi

Kohderyhmä

Työtä hakevat maahanmuuttajat / harjoittelijat / vasta työllistyneet ja heidän mentorinsa. Menetelmää voi soveltaa myös työttömiin tai vasta työllistyneisiin vammaisiin tai pitkäaikaistyöttömiin henkilöihin.

Mihin tätä tarvitaan?

Sekä mentori että harjoittelija tarvitsevat ohjeita työhön perehdytykseen. Mentorilla on hyvä olla luettelo asioista, joihin hänen on perehdytettävä harjoittelija. Harjoittelijan on hyvä tietää kaikki asiat, jotka hänen on opittava, ja samalla on hyvä keskittyä yhteen tehtävään päivittäin/viikoittain. Luettelo myös helpottaa opittujen taitojen arviointia. Harjoittelun alkaessa on tärkeää, että harjoittelijan ei tarvitse oppia kaikkea heti. Siksi oppimista on helpotettava järjestämällä työtehtäviä ja aloittamalla tärkeimmistä tehtävistä.

Opittujen taitojen säännöllinen arviointi nostaa taidot esiin. Arviointi on myös hyvä työkalu työnantajalle rekrytoidessa ja auttaa työnantajaa varmistamaan, että hakijalla on työssä tarvittavat taidot ja osaaminen. Työtehtäväluettelo ja opittujen taitojen dokumentointilomake toimivat myös laadun varmistuksena harjoittelijalle, mentorille ja työnantajalle. Se auttaa varmistamaan, että harjoittelussa on opittu riittävän hyvät taidot työllistymistä varten.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

 • järjestäjän toimittama mentori
 • työpaikat, joissa harjoittelu toteutetaan
 • henkilöstö työtaitojen arviointiin

Työkalut

 • työtehtäväluettelo
 • opittujen taitojen dokumentointilomake
 • todistus opituista taidoista

Odotetut tulokset

 • Menetelmä helpottaa harjoittelijan oppimisprosessia ja vähentää stressiä, kun kaikkea ei tarvitse oppia heti.
 • Se jäsentää ammattiin perehdytystä.
 • Se helpottaa arviointiprosessia.
 • Se tuo opiskeltavissa taidoissa edistymisen paremmin esiin.
 • Mentorit näkevät harjoittelijan taitojen edistymisen ja voivat muokata harjoittelua sen mukaan.
 • Todistusta voi hyödyntää työnhaussa.

Ohjeet ja vinkit

 • Aloita tärkeimmistä työtehtävistä.
 • Älä perehdytä kaikkeen kerralla.
 • Älä arvioi henkilökohtaisia ominaisuuksia – keskity aina taitoihin, joita ammatissa vaaditaan.

Sovellettavuus

Menetelmää voi käyttää kaikilla työpaikoilla. Tarvitaan vain lista työtehtävistä, jotka harjoittelijan on opittava pystyäkseen työskentelemään työpaikalla.

Hankekumppanien kommentteja

”On tärkeää, että mukana ovat kaikki toimijat: työnantaja, mentori ja asiakas. He toimivat yhdessä saman tavoitteen eteen.” (Silta-Valmennusyhdistys, Suomi)

”Menetelmä voi voimaannuttaa, ja edistyminen nousee esiin.” (Silta-Valmennusyhdistys, Suomi)