Empowering Migrants for Employment EME

id-circle-rajattu

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Identiteettikehä – työkalu henkilön eri roolien ja identiteetin eri osien visualisointiin

#työkalu #voimaannuttaminen #viestintä

Pähkinänkuoressa

Identiteettikehä on helppo työkalu osallistujien moninaisten identiteettien visualisointiin. Työkalua käytetään kulttuurisensitiivisen hoivalähettilään koulutuksessa.

Aluksi jokainen osallistuja laatii oman identiteettikehänsä. Kehä visualisoi heidän erilaisia roolejaan eri yhteyksissä sekä sitä, miten eri roolit vaikuttavat tai ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä. Tämä voidaan yhdistää myös heidän taitoihinsa ja osaamiseensa. Lisäksi osallistuja voi alkaa pohtia tulevaisuuttaan: Oletko tyytyväinen nykyiseen tilanteeseesi? Mitä haluaisit muuttaa? Jokainen iden titeettikehä on erilainen. Osallistujat voivat valita, mitä sisällyttävät kehään.

Osallistujat voivat myös analysoida toistensa identiteettikehiä ja etsiä yhteneväisyyksiä (ja eroja). Yhteneväisyyksiä korostamalla voidaan lieventää eroja ja vaikuttaa myönteisesti ryhmädynamiikkaan.

Työkalu myös auttaa luomaan yhteyden toiseen henkilöön. Se tarjoaa viitekehyksen henkilöön tutustumiselle. Harjoittelun aikana osallistujat käyttävät työkalua luodakseen yhteyden ikäihmisiin ja pystyvät analysoimaan heidän tilannettaan.

Miten se toimii?

 • Vaihe 1: Piirrä tyhjälle paperille ympyrä.
 • Vaihe 2: Pyydä osallistujia pohtimaan kysymystä ”Kuka minä olen?”. Mikä on/oli heille tärkeää (perhetilanne, synnyinmaa, uskonto, harrastus, tavoitteet, ihanteet, erityiset hetket tai tapahtumat)? Erilaiset roolit?
 • Vaihe 3: Anna osallistujien täyttää kehä. Osallistuja voi itse valita, mitä sisällyttää kehään. Mitä suurempi kehän osio on, sitä tärkeämpi se on kyseiselle henkilölle.
 • Vaihe 4: Muodosta pareja ja anna osallistujien kertoa toisilleen omista kehistään.
 • Vaihe 5: Käynnistä ryhmäkeskustelu. Etsikää eroja ja yhteneväisyyksiä. Korosta yhteneväisyyksiä.
 • Vaihe 6: Selitä, miten osallistujat voivat käyttää työkalua ja tutustua sen avulla toiseen henkilöön.

Kehittäjä tai käyttäjä

EVA bxl, Belgia

Kohderyhmä

Maahanmuuttajataustaiset työnhakijat
Mentorit

Mihin tätä tarvitaan?

Identiteettikehä on käytännöllinen työkalu, joka toimii tutustumisen apuna. Sen avulla osallistujat pääsevät tutustumaan itseensä ja toisiinsa. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden pohtia sitä, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja jokaisella on useita, usein piilossa olevia erilaisia rooleja. Kehää käytetään usein työkaluna intersektionaalisen näkökulman esittelemiseen.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

 • paperia
 • tusseja

Odotetut tulokset

 • Osallistujat osaavat pohtia erilaisia roolejaan ja osaamistaan.
 • Harjoituksella on osallistujiin voimaannuttava vaikutus.
 • Harjoitus visualisoi osallistujien välisiä yhteneväisyyksiä. Se vaikuttaa myönteisesti ryhmädynamiikkaan.
 • Se voi helpottaa yhteyden luomista ja keskustelua toisen henkilön kanssa.

Ohjeet ja vinkit

 • Näytä esimerkki identiteettikehästä, esim. oma kehäsi.
 • Kannusta osallistujia määrittämään erilaisia rooleja, jos he epäröivät.
 • Yhdistä roolit osallistujien osaamisalueisiin.
 • Korosta ryhmän yhteneväisyyksiä.
 • Käynnistä keskustelu: jokainen ihminen on monitahoinen elämänsä tarinoiden summa. Korosta tätä ja yhdistä se vanhuksiin, koska osallistujat tulevat työskentelemään vanhusten kanssa.

Sovellettavuus

Työkalua voi käyttää monissa tilanteissa.

Hankekumppanien kommentteja

”Käytäntönä tämä vaikuttaa varsin yksinkertaiselta, mutta sen avulla saadaan paljon tietoa.” (Silta-Valmennusyhdistys, Suomi)

”Tämä käytäntö sopii myös ihmisille, joilla on heikko kirjoitus- tai lukutaito, joten se on voimaannuttava kaikille ja voi innostaa oppimaan lisää itsestä ja miksei myös muista vertaisoppijoista.” (TAKK & Helsingin Aikuisopisto, Suomi)