Empowering Migrants for Employment EME

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Hissipuhe – menetelmä osaamisen tunnistamiseen ja esittelemiseen

#osaamisentunnistaminen #voimaannuttaminen #työkalu

Pähkinänkuoressa

Hissipuhe on lyhyt esittelypuhe (30 sekunnista 3 minuuttiin), jossa henkilö kertoo itsestään ja omista taidoistaan. Puhetta voi käyttää esimerkiksi työhaastattelussa. Hissipuhetta voi harjoitella ryhmässä tai yksin, ja sen voi myös kuvata. Aluksi osallistuja voi kirjoittaa lyhyen tekstin ja vastata alla oleviin kysymyksiin. Sen jälkeen hän voi alkaa harjoitella puhetta.

Hissipuheessa vastataan tavallisesti seuraaviin kysymyksiin

 • Kuka olet?
 • Mikä on koulutustaustasi?
 • Millaista työkokemusta sinulla on?
 • Kuvaile itseäsi työntekijänä: millaisia taitoja sinulla on?
 • Mitä taitojasi haluaisit hyödyntää tässä työssä?
 • Mitkä ovat uratavoitteesi? Mistä unelmoit?
 • Miten ystäväsi, kollegasi tai opettajasi kuvailisivat sinua?

Kehittäjä tai käyttäjä

Suomalainen Ote työhön -hanke vuosina 2017–2019

Kohderyhmä

Työtä hakevat maahanmuuttajat ja heidän mentorinsa/ohjaajansa/kouluttajansa

Mihin tätä tarvitaan?

Menetelmä auttaa työtä hakevia maahanmuuttajia tunnistamaan omia taitojaan ja opettaa heidät kertomaan osaamisestaan maan virallisella kielellä.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

 • ryhmä ja mentori/ohjaaja/kouluttaja, mutta menetelmää voi käyttää myös itsenäisesti
 • matkapuhelin kuvaamista varten
 • luettelo ehdotetuista kysymyksistä, joihin puheessa vastataan

Odotetut tulokset

 • Osallistujat pystyvät kuvailemaan omaa osaamistaan, työkokemustaan ja koulutustaan maan virallisella kielellä.
 • Osallistujat oppivat työnhaussa tarvittavaa sanastoa.
 • Osallistujat tunnistavat oman osaamisensa, mikä voi parantaa heidän itsevarmuuttaan.
 • Jos hissipuhe kuvataan, sen voi liittää työhakemukseen.

Ohjeet ja vinkit

 • Harjoitelkaa yhdessä ryhmän kanssa, niin osallistujat saavat palautetta toisiltaan.
 • Kerro ohjaajana/mentorina/opettajana menetelmästä hyvin selkeästi ja auta osallistujia tekstin kanssa.
 • Ole kannustava, äläkä arvostele videoita.

Sovellettavuus

Tätä työkalua voi käyttää kaikissa maissa, yksilö- ja ryhmäohjauksessa.

Hankekumppanien kommentteja

”Työnhaku ei ole alussa helppoa. Työhaastatteluja varten pitää osata esitellä itsensä maan virallisella kielellä.” (EVA bxl, Belgia)