Empowering Migrants for Employment EME

language-tranining

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Helppoa hollantia – kieliopinnot osana kulttuurisensitiivisen hoivalähettilään koulutusta

#menetelmä #kieli #työharjoittelu #voimaannuttaminen

Pähkinänkuoressa

Helppoa hollantia tyyppinen kielikoulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on perustason osaaminen jossakin maan virallisista kielistä. Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen (CEFR) mukaan osallistujilla on oltava suoritettuna A1-taso voidakseen osallistua koulutukseen.

Koulutusohjelmassa yhdistetään kielikursseja (hollanti), ammatillisia kursseja (hoivatyö) ja sosiaalisen orientaation kursseja (viestintä, tieto- ja viestintäteknologia). Kurssiyhdistelmän ansiosta osallistuja pystyy opiskelemaan kieltä osaamisensa ja kiinnostustensa mukaisella tavalla. Näin osallistujat voivat edetä nopeammin kohti unelmatyötään ja ovat motivoituneita jatkamaan opiskelua.

Koska koulutuksessa yhdistetään useita kursseja, osallistujat pysyvät samassa ryhmässä, mikä vahvistaa ryhmädynamiikkaa.

Kehittäjä tai käyttäjä

EVA bxl, Belgia

Kohderyhmä

Maahanmuuttajataustaiset työnhakijat

Mihin tätä tarvitaan?

Puutteellinen kielitaito on usein este ammatillisen koulutuksen aloittamiselle. Kun kielitaitovaatimuksia lievennetään, työnhakijat pääsevät osallistumaan varhaisemmassa vaiheessa ja voivat kokeilla ammattia käytännössä. Näin he eivät jää ulkopuolelle.

Brysselissä kaksikielisen asukkaan (hollanti, ranska) on helpompi työllistyä. Siksi yhdistimme perehdytysosioon selkokielisyyden.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

  • kouluttaja tai kouluttajia, joilla on hyvä kielitaito

Odotetut tulokset

  • Koulutus helpottaa oppimista ja motivoi osallistujia, kun heidän työtään ja panostaan arvostetaan.
  • Koulutus vahvistaa osallistujien kielitaitoa.

Ohjeet ja vinkit

  • Aloita osallistujien nykyisistä ominaisuuksista, osaamisesta ja kokemuksista ja suhtaudu niihin myönteisesti.
  • Kouluttajalta vaaditaan joustavuutta ja käytännöllisyyttä.
  • Varmista, että opettajien välinen viestintä sujuu hyvin, jotta osallistujien edistymistä voidaan seurata.

Sovellettavuus

Ammatillisen koulutuksen ja kielikurssien yhdistämistä on helppo soveltaa eri tilanteissa.

Hankekumppanien kommentteja

”Mielestämme käytäntö on erittäin voimaannuttava, ja pitkällä aikavälillä se voi parantaa maahanmuuttajien työllistymistä, jos/kun he pysyvät motivoituneina ja oppivat ammatillisessa koulutuksessa ja/tai työssä vaadittavan kielen.” (TAKK & Helsingin aikuisopisto)

”Käytäntö on joustava ja sitä on helppo soveltaa erilaisiin viitekehyksiin.” (TAKK & Helsingin aikuisopisto)