Empowering Migrants for Employment EME

peer-groups

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Ammattipainotteiset vertaisryhmät työtä hakeville maahanmuuttajille

#osaamisenkehittäminen #voimaannuttaminen #menetelmä #vertaisryhmä

Pähkinänkuoressa

Ammattipainotteiset vertaisryhmät on tarkoitettu työtä hakeville maahanmuuttajille. Tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien työelämätaitoja, ja painopisteenä ovat tietyt ammatit. Ryhmässä osallistujat saavat tietoa ja vertaistukea ryhmänohjaajilta ja toisiltaan. Ryhmillä on 6–8 viikoittaista kokoontumista, jotka kestävät 3–4 tuntia kerrallaan (yhteensä 18–32 tuntia). Ammattipainotteisia vertaisryhmiä vetävät koulutettu vertaisohjaaja ja ammatillinen neuvoja. Lisäksi ryhmissä käy asiantuntijoita keskustelemassa eri aiheista.

Kehittäjä tai käyttäjä

Ammattipainotteisten vertaisryhmien konsepti kehitettiin Suomessa Ote työhön ja EME-hankkeiden yhteydessä. Hankkeiden aikana vertaisryhmät kokoontuivat Silta-Valmennusyhdistyksen ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu

 • ammatilliseen koulutukseen osallistuville maahanmuuttajaopiskelijoille
 • kuntouttavaan työpajatoimintaan osallistuville maahanmuuttajille
 • työtä hakeville maahanmuuttajille

Mihin tätä tarvitaan?

Suomessa tietyt kotoutumispalvelut on suunnattu vain uusille tulijoille. Maassa pidempään olleilta ja vielä työmarkkinoiden ulkopuolella olevilta maahanmuuttajilta puuttuu tukea ja ohjausta. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen osallistuvat maahanmuuttajat tarvitsevat usein tukea työelämätaitoihin, kielen oppimiseen ja taitojensa ja osaamisensa tunnistamiseen sekä voimaantumiseen työelämää varten.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

 • koulutettu vertaisohjaaja
 • ammatillinen neuvoja
 • tilat ryhmäkokoontumisiin

Odotetut tulokset

Osallistujat

 • oppivat työelämän säännöistä ja työpaikkakulttuureista
 • saavat tietoa työelämän oikeuksista ja velvoitteista
 • jakavat kokemuksia ja tietoa työelämästä, koulutuksesta ja tietyistä ammateista
 • laativat työhakemuksia ja ansioluetteloita
 • tutustuvat paikallisen kielen itseopiskelumahdollisuuksiin (esim. verkkokursseihin)
 • harjoittelevat tiettyyn ammattiin liittyvää ammattisanastoa

Ohjeet ja vinkit

 • Mikäli mahdollista, keskity kussakin ryhmässä yhteen ammattiin tai alaan.
 • Vertaisohjaaja ja ammatillinen neuvoja muodostavat hyvän tiimin. Siten ohjauksessa saadaan yhdistettyä kokemuksen tuomaa ja ammatillista asiantuntemusta.
 • Hyödynnä käytännön esimerkkejä ja tilanteita työpajoista tai koulutuksesta ja työelämästä, jotta aiheet konkretisoituvat ryhmälle.

Sovellettavuus

Tämänkaltaista vertaisryhmätoimintaa voitaisiin järjestää kaikissa maissa erilaisissa organisaatioissa, joissa aikuiset maahanmuuttajat tarvitsevat tukea, neuvontaa ja voimaannuttamista polullaan kohti työelämää.

Hankekumppanien kommentteja

”Uudelle tulijalle vertaisryhmä on hyvä ympäristö, koska siellä tapaa ihmisiä, jotka ovat olleet samassa tilanteessa kuin tulija itse.” (Piteån kunta, Ruotsi)

”Osallistujat oppivat paljon uuden maan yhteiskunnasta ja työelämästä. Työpaikan saanti tai koulutuksen valinta on tämän jälkeen helpompaa, koska osallistujat saavat monipuolisen käsityksen työmarkkinoista ja opiskelumahdollisuuksista.” (Piteån kunta, Ruotsi)