Empowering Migrants for Employment EME

combining-learning

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Ammatin ja kielen oppiminen samanaikaisesti harjoittelun aikana

#menetelmä #kieli #työpaikka #mentori

Pähkinänkuoressa

Tämä on prosessi/menetelmä, joka tähtää työllistymiseen johtavan polun lyhentämiseen. Menetelmää on käytetty vanhustenhoidossa, mutta sitä voi soveltaa myös muille aloille.

Maahanmuuttaja suorittaa noin kuusi kuukautta kestävän harjoittelun tai perehdytyksen työpaikalla. Työpaikalla harjoittelija / uusi työntekijä saa mentorin, joka perehdyttää hänet huomioiden sekä kielitaidon että työtaitojen kehittämisen. Kielen oppimisen tukihenkilöstö ja työmarkkinaneuvoja arvioivat kyseisiä taitoja matkan varrella. Käytössä ovat sekä jäsennetyn perehdytyksen ja työtaitojen arvioinnin menetelmä että kielitukimenetelmä.

Kun harjoittelija saavuttaa riittävän hyvän ammattitaidon, hän voi saada paikan lähihoitajan sijaisena. Harjoittelija voi myös aloittaa lähihoitajaopinnot ja saada sen myötä pysyvän työpaikan.

Kehittäjä tai käyttäjä

Piteån kunta, Ruotsi

Kohderyhmä

Työtä hakevat maahanmuuttajat, mutta menetelmää voi soveltaa myös työttömiin tai vasta työllistyneisiin vammaisiin tai pitkäaikaistyöttömiin henkilöihin.

Mihin tätä tarvitaan?

Ruotsin vanhustenhoitoon tarvitaan lisää työvoimaa. Maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä on korkeampi työttömyysaste kuin ruotsalaissyntyisillä, ja heidän vaikeampi saada töitä lähihoitajana puutteellisen kielitaidon, työkulttuuriin liittyvien haasteiden ja työtaitojen puutteen takia. Tämä menetelmä parantaa maahanmuuttajien työllistyvyyttä ja tarjoaa vanhustenhoitoon kaivattua työvoimaa.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

 • henkilöstöä koulutettavien rekrytointiin
 • henkilöstöä seuraamaan kielitaidon ja työtaitojen kehittymistä
 • mentori työpaikalle opettamaan uudelle työntekijälle / harjoittelijalle työtä ja ammattikieltä.

Menetelmään kuuluvat työkalut/menetelmät

 • Työtehtäväluettelo
 • Opittujen taitojen dokumentointilomake
 • Työssä tarvittavien ominaisuuksien dokumentointilomake
 • Kielellisten tilanteiden taulukko
 • Kielellisen kehityksen itsearviointi
 • Kielellisen kehityksen taulukko

Odotetut tulokset

Yhä useammat kohderyhmään kuuluvat henkilöt työllistyvät vanhustenhoitoon ja aloittavat lähihoitajaopinnot.

Ohjeet ja vinkit

 • Varmista, että harjoittelija on motivoitunut ja ymmärtää harjoittelun tavoitteen.
 • Sekä harjoittelun lähtökohta että painopiste perustuvat automaattisesti tiettyyn ammattiin ja työpaikkaan.
 • Työnantaja tiedottaa muille työntekijöille tulevasta harjoittelijasta, kertoo mentorin roolista ja määrittää harjoitteluun liittyvät järjestelyt.
 • Pyri pitämään kaikkien mukana olevien välinen viestintä selkeänä.
 • Harjoittelun yhteinen tavoite on tärkeä mahdollisen tulevan henkilökunnan jäsenen perehdyttämisessä.

Sovellettavuus

Menetelmää voidaan käyttää muissa maissa pienin muutoksin. Organisaatiot voivat soveltaa myös osia menetelmästä, jos koko menetelmän kopioiminen sellaisenaan on vaikeaa.

Hankekumppanien kommentteja

”Tälle on tarve, sillä monilla on osaamista, jota ei tunnisteta.” (EVA bxl, Belgia)

”Työtaitojen ja kielen opettelu yhdessä työpaikalla on hyödyllistä.” (EVA bxl, Belgia)