Empowering Migrants for Employment EME

Voimaannuttavia käytäntöjä

maahanmuuttajien taitojen tunnistamiseen ja heidän työllistyvyytensä tukemiseen

Tämä menetelmäopas on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät aikuisten, työtä hakevien maahanmuuttajien kanssa, suunnittelevat heille toimintaa tai ovat muuten kiinnostuneita heidän työllistyvyydestään.

Olemme valinneet menetelmäoppaaseen parhaita käytäntöjä organisaatioistamme ja hankkeistamme Suomessa, Ruotsissa ja Belgiassa. Käytäntöjä voi hyödyntää osaamisen tunnistamisen ja validoinnin tukemiseen, henkilöiden voimaannuttamiseen ja heidän työllistyvyytensä parantamiseen sekä maahanmuuttajien perehdyttämiseen työpaikalla.

Menetelmäopas sisältää myös suosituksia, joiden avulla maahanmuuttajien työllistymistä voidaan helpottaa. Lisäksi siinä kuvataan hankkeen aikaista vastavuoroista monikansallista oppimisprosessia. Oppaan käytäntöjä on kehitetty, käytetty ja arvioitu ESR:n rahoittamassa Empowering Migrants for Employment EME hankkeessa. Verkko-oppaaseen käytännöt on kuvattu ja arvioitu selkeästi, ja niitä voi käyttää missä tahansa organisaatiossa.

Parhaat käytännöt

Parhaat käytännöt sivulla annetaan uusia ideoita osaamisen tunnistamisen tukemiseen, voimaannuttamiseen ja työhön perehdyttämiseen.

culturally-sensitive

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja tuoda esille osallistujien osaamista ja kokemuksia

peer-groups

Tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien työelämätaitoja tiettyjä ammatteja painottaen

combining-learning

Työpaikalla harjoittelija / uusi työntekijä saa mentorin, joka perehdyttää hänet tiettyä toimintatapaa noudattaen

person

Persoonat ovat kuvitteellisia hahmoja, jotka perustuvat käyttäjähaastatteluihin, kenttätutkimukseen ja havaintoihin

workinglife-tutor

Koulutus antaa osallistujalle tietoa ja osaamista toimia työelämäpainotteisen vertaisryhmän ohjaajana

language-support

Jäsennetty menetelmä ammattikielen ja työtehtävien oppimiseen

follow-up-tool

Visuaalinen työkalu, joka auttaa maahanmuuttajataustaisia osallistujia tarkastelemaan omia taitojaan ja osaamistaan

hand-exercise

Osallistujien taitojen ja osaamisen näkyväksi tekeminen heille itselleen, ohjaajille ja muille ryhmän jäsenille

structured-introduction

Menetelmä harjoittelijan perehdyttämiseen uusiin työtehtäviin ja hänen oppimisensa arviointiin harjoittelun aikana